Vandanalyser

Vandanalyse 13.02.2019

Vandanalyse 20.08.2018

Vandanalyse 19.09.2017

Vandanalyse 25.08.2017

Vandanalyse 16.03.2017

Vandanalyse 04.11.2016

Vandanalyse 26.11.2015

Vandanalyse 19.12.2014 
 

Analyse for Desphenyl-Chloridazon

Juelsminde Vand har fået foretaget en analyse af drikkevandet, som vandværket pumper ud til forbrugerne. Analyserapporten kan ses ved at klikke her.

Resultatet af analysen er tilfredsstillende, idet indholdet af Desphenyl-Chloridazon ligger på kun en femtedel af den grænseværdi, som er fastsat af myndighederne.

Efter samråd med Hedensted Kommune går vandværket nu videre med analyser af råvand fra hver enkelt af vandværkets 6 boringer, så vi i løbet af kort tid har fuld viden om, hvilke boringer der bidrager med indhold af det meget omtalte pesticid.

Juelsminde Vand leverer drikkevand til ca. 3300 husstande i Juelsminde, Klakring og Vesterby. Vandværket har to kildepladser i henholdsvis Barritskov og Klakring, med tre boringer hvert sted. Vandkvaliteten analyseres jævnligt efter gældende regler. Analyserne har aldrig vist overskridelser af grænseværdier for hverken pesticider eller bakterier.

Juelsminde, den 4. oktober 2017
.Bestyrelsen

 ./