Målerbrønde

Det er på Juelsminde Vands bestyrelsesmøde d. 4.8.2005 vedtaget, at der i forbindelse med renovering af jordledninger samtidig skal nedsættes målerbrønde de steder, hvor dette ikke er tilfældet i dag. Målerbrønd samt tilslutning af jordledning betales af forbrugeren, vandværket betaler for evt. ny stikledning ind i brønd, samt ny afspærring med kontraventil. Evt. jordledning af jern, skal i alle tilfælde udskiftes med ny plastledning i henhold til fællesregulativet for private vandforsyninger afsnit 8.1.5-8.1.6.

I de tilfælde hvor stophanen er defekt skal Juelsminde Vand kontaktes, idet der skal nedsættes målerbrønd. Der ydes tilskud til gravearbejde på kr. 1.500,- hvis dette udføres for egen regning.