Generalforsamling 2020

Tilmelding til generalforsamlingen 2020

Dagsorden til generalforsamlingen 2020

Langtidsbudget

Årsrapport 2019

Udtrædelse af vandsektorloven

Brev til husejere

Orientering til forbrugere om konsekvenserne af vandværkets udtræden af økonomisk regulering

Lovpligtige økonomiske oplysninger

Undskyld, her er de to linjer, som mangler i den udsendte mail til alle husejere!

§29 pkt. 4. Forventede administrative konsekvenser

Hvis generalforsamlingen den 11. marts 2020, samt en ekstraordinær generalforsamling den 25. marts 2020,
godkender bestyrelsens forslag om, at Juelsminde Vand udtræder af vandsektorloven, så ophører vandværket
samtidig med at være skattepligtigt efter selskabsskatteloven. Fritagelse for disse to administrative byrder
vil betyde en meget stor administrativ lettelse for vandværkets bestyrelse, så der bliver frigjort resurser til
at fokusere på vandværkets primære opgaver med at drive en sikker forsyning af rent og sundt drikkevand
til sine forbrugere.