Sydøstjyllands Brandvæsen skriver

"Til Juelsminde Vand.

For ca. 14 dage siden blev I orienteret om eftersyn af brandhaner. Pga. uforudsete opgaver den pågældende fredag, så nåede jeg desværre ikke alle brandhanerne som planlagt.

Det betyder, at brandhanerne i Juelsminde og Klakring først efterses torsdag og fredag den 8. og 9. oktober."

Husk at lade vandet løbe lidt inden tøjvask, for at forhindre misfarvning af tøjet.

Kontoret d. 2.10.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Årsaflæsninger 2020

 

Vandaflæsningskort for 2020 er udsendt. Aflæsning af vandmåleren skal foretages pr. 1.10.2020 og være indberettet til vandværket senest d. 15.10. Aflæsningskortene er udsendt på mail, hvis denne er oplyst, øvrige er udsendt med posten. Hvis du mod forventning ikke har modtaget et aflæsningskort, beder vi dig rette henvendelse til kontoret på telefon 75 69 00 46.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til forbrugere i Juelsminde Vands forsyningsområde.

Sydøstjyllands Brandvæsen har dags dato sendt os følgende meddelelse, der har betydning forbrugere, der forsynes med vand fra Juelsminde Vand.
”Kære forbrugere i Juelsminde Vands forsyningsområde
Sydøstjyllands Brandvæsen foretager eftersyn af brandhaner. Vi er i øjeblikket i gang med det årlige eftersyn af brandhanerne i både Hedensted og Horsens kommuner, og nu er turen kommet til jeres område.


Brandhanerne afprøves fredag d. 18.9.2020


Eftersynet kan bevirke, at vandet i perioder kan opleves som lettere misfarvet, der hvor eftersynet finder sted. Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning. Lad dog vandet løbe, indtil det igen er klart. Det anbefales også at lade vandet løbe lidt, før der vaskes tøj."

M.v.h.
Juelsminde Vand

Juelsminde vand d. 16.09.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juelsminde Vand har gennem længere tid haft vandspild på ledningsnettet.

I den forbindelse har vi registreret en del lækager efter måler, d.v.s. på forbrugerens side. For forbrugeren kan det betyde skader i gulve og sokler, samt et stort økonomisk tab. Vi vil derfor opfordre til at de, der endnu ikke har fået tjekket om den lille røde viser i måleren står stille, når der ikke bruges vand i boligen, skynder sig at gøre det, og de der allerede har kontrolleret måleren, gør det endnu en gang.

Udlejere bedes sikre sig, at lejere kontrollerer måleren, ligeledes opfordrer vi til at sommerhusejere kontrollerer måleren. Det sidst aflæste tal findes på årsopgørelsen fra februar måned 2020.

Juelsminde Vand d. 20.05.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

I forbindelse med gennemgang af ledningsnettet, vil der være periodiske forstyrrelser i vandforsyningen i hele Juelsminde Vands forsyningsområde (Juelsminde/Klakring/Vesterby), i perioden onsdag d. 22. april kl. 23.00 til torsdag d. 23. april kl. 04,00. Tap evt. lidt vand af til nattens brug.

Denne information er også udsendt på facebooksiderne Juelsminde Vand og Det sker i Juelsminde. Vi vil gerne opfordre til, at I viderebringer meddelelsen, hvis I kender nogen, i Juelsminde Vands forsyningsområde, der ikke benytter sig af sociale medier.

Juelsminde Vand d. 21.4.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nattens lukning gav desværre ikke resultat, derfor fortsætter vi ufortrødent videre med at lokalisere lækagen. Natten mellem d. 24.3 og 25.3 lukkes vandforsyningen i Juelsminde Midtby i tidsrummet 01.00-04.00. Tap evt. lidt vand af til nattens brug.

Området, der lukkes er:

Krydset Odelsgade/Ringvejen/Vejlevej/Gludvej, krydset Juelsgade/Ringvejen, krydset Ringvejen/Roushøjsalle. Ringvejen og alle sideveje mellem Ringvejen og kysten.

Denne besked er også udsendt på facebooksiderne Juelsminde Vand og Det sker i Juelsminde. Vi vil gerne opfordre til, at I viderebringer meddelelsen, hvis I kender nogen,der bor i det berørte område, og som I ved ikke benytter sig af sociale medier. 

Juelsminde Vand. d. 24.3.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har lokaliseret et forhøjet forbrug i Juelsminde Området. For at indsnævre området for lækagen, vil vi lukke for vandforsyningen for alle huse/sommerhuse med tilkørselsvej fra Bjørnsknudevej og Fasanvej, samt på stykket af Strandhusevej, der ligger mellem krydset Fasanvej/Strandhusevej og Strandhusevej/Kystvej/Bjørnsknudevej. Lukningen vil blive foretaget i tidsrummet kl. 02.00 til 04.00 natten mellem d. 23. og 24.3. Den korte lukning skulle ikke få betydning for forbrugerne, der kan evt. tappes en spand vand af inden lukning. 

Juelsminde Vand d. 23.3.2020

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandværket har igennem et stykke tid haft et forhøjet natforbrug, hvilket indikerer brud på vandledningen. Opfordring til medlemmerne om kontrol af vandmåleren, har desværre ikke givet resultat, hvorfor næste tiltag er at lukke ledningsnettet i etaper i håbet om at finde lækagen.

Vandforsyningen på følgende veje vil derfor være afbrudt i tidsrummet torsdag d. 12. marts kl. 22.00 til fredag d. 13. marts kl. 04.00:

Birkevangen, Fyrrelunden, Granbakken, Skovbrynet, Bolbroholtvej og Gludvej.

Tap evt. lidt vand af til toiletbesøg, kaffebrygning o.lign.

Denne meddelelse er sendt direkte til de, der har oplyst Juelsminde Vand en mailadresse samt lagt ud på facebooksiderene Juelsminde Vand og Det sker i Juelsminde. Da vi ved nogen ikke bruger mail eller sociale medier, vil vi gerne opfordre til at lade beskeden gå videre til naboen.

Juelsminde Vand/12.03.20

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vandforsyningen på følgende veje vil derfor være afbrudt i tidsrummet onsdag d. 11. marts kl. 22.00 til torsdag d. 12. marts kl. 04.00:

Teglværksparken, Petersmindevej, Industrivej, Toften, Kystvej, Kystparken, Sønderstrand, Grønnevænget, Solvænget, Kystvænget, Gl. Dykjær, Æblehaven, Dykjærvej, Fjordvej, Sandbjergvej, Ærtevej, Grønbjergvej, Lupinvej, Rugvænget, Havrevej, Bygmarken, Hvedevænget og Gartnervænget.

Juelsminde Vand/11.03.20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vandforsyningen på følgende veje vil  være afbrudt i tidsrummet tirsdag d. 10. marts kl. 22.00 til onsdag d. 11. marts kl. 04.00:

Fasanvej, Ternevej, Rylevej, Bjørnsknudevej, Spovevej, Tranevej, Parkvænget, Nattergalevej, Vildtvej, Bjørnsknudevænget, Mågevænget, Fasanparken, Fasanlunden, Lærkevænget, Påfuglevej, Drosselvænget, Mejsevænget, Vibevænget.

Juelsminde Vand/10.03.20

 

 

Vandspild/Ledningsbrud

Vandværket oplever i øjeblikket, at den udpumpede vandmængde i vores forsyningsområde er steget med ca. 1500 l pr time, i forhold til samme tid sidste år.

Det forhøjede vandforbrug indikerer utæthed på vandledninger, ledningsbrud, løbende vandhaner eller toiletter. Vi vil derfor opfordre til, at vandmåleren kontrolleres, kører den lille viser i måleren rundt når alle haner, vaskemaskine og opvaskemaskine ikke benyttes? Er der våde områder i græsplæner eller indkørsler hvor jordledningen ligger?

Der kan også være tale om brud på hovedforsyningsnettet, hvorfor vi gerne vil bede jer være årvågne når I færdes i området, er der områder i rabatter og vejsider, der står under usædvanligt meget vand?

Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får fundet spildet, da det ud over, at godt rent vand løber ud i jorden eller renseanlægget, også kan blive rigitig dyrt for både den enkelte forbruger og vandværket som helhed, da vi skal betale afgift for spild over 10%.

Kontoret kan kontaktes på telefon 75 69 00 46

Juelsminde Vand/6.2.2020

 

 


Hårdhedsgraden på vandet fra Juelsminde Vand er på: 17,8 dh 


Vedr. Vandspild samt ledning på egen grund (jordledning)

Vi har i nogle områder konstateret, at installationen af de indvendige vandmålere ikke lever op til vandværkets nuværende krav om plastrør helt ind til afregningsmåleren. I de omtalte tilfælde afsluttes installationen med et jernrør, der er ført igennem soklen ind til måleren i bygningen. Dette kan medføre tæring med utætheder til følge (denne utæthed opdages ikke fordi den opstår inden afregningsmåleren). Da der i dag er afgift på vand samt en ekstra afgift for vandspild for vandværker SKAL dette afhjælpes.

Det er på Juelsminde Grundejerforenings (nu Juelsminde Vands) bestyrelsesmøde d. 4.8.2005 endvidere vedtaget, at der i forbindelse med renovering af jordledninger samtidig skal nedsættes målerbrønde de steder, hvor dette ikke er tilfældet i dag. Målerbrønd samt tilslutning af jordledning skal betales af forbrugeren, vandværket betaler for evt. ny stikledning ind i brønd, samt ny afspærring med kontraventil. Jordledning af jern, skal i alle tilfælde udskiftes med ny plastledning i henhold til fællesregulativet for private vandforsyninger afsnit 8.1.5-8.1.6. Det anbefales, i forbindelse med renovering af egne ledninger at kontoret kontaktes..

Samtidig vil vandværket gøre opmærksom på, at alle stophaner skal være synliggjorte/ført op over niveau, så man umiddelbart kan komme til disse.

I tilfælde af spørgsmål kan kontoret kontaktes på telefon 75 69 00 46, på alle hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.


 

 Hvad koster det, når en vandhane drypper eller et toilet løber? 

Vandhane  
Langsomt dryp 7 m3 pr. år
Hurtige dryp 30 m3 pr. år
Løber for oven - drypper i bunden 5250 m3 pr. år
   
Toilet  
Løber, så det er svært at se 100 m3 pr. år
Løber, så det kan ses 200 m3 pr. år
Løber, så der er uro på overfladen 400 m3 pr. år

image