Hårdhedsgraden på vandet fra Juelsminde Vand er på: 19,9 dh

Vandspild/Ledningsbrud

Vandværket oplever i øjeblikket, at den udpumpede vandmængde er steget med 1500 liter pr. time i forhold til samme tid sidste år. Det ekstra forbrug sker i den lave ende af Juelsminde (ikke Tofteskov-området Klakring og Vesterby):

Strandengen, Bugten, Sommerhusområderne omkring Storstanden og Bjørnsknude, Kystvej, Strandhusevej, Teglværksparken, Ringvejen, Industrivej, Rousthøjs Alle, Rousthøjsparken, Skipperparken, Fasanvej og HELE Juelsminde midtby.

Det forhøjede forbrug indikerer utæthed på vandledninger, ledningsbrud, løbende vandhaner eller toiletter. Vi vil derfor opfordre til, at vandmåleren kontrolleres, kører den lille viser i måleren når alle haner, vaskemaskine og opvaskemaskine ikke benyttes? Er der våde områder i græsplæner eller indkørsler hvor jordleningen ligger? 

Der kan også være tale om brud på hovedforsyningsnettet, hvorfor vi gerne vil beder jer være årvågne når I færdes i området, er der f.eks. ormåder i rabatter og vejsider, der står under usædvanligt meget vand?

Kontoret kan kontaktes på telefon 75 69 00 46 

Juelsminde Vand d. 4.7.2017

 

 

 

Hvad koster det, når en vandhane drypper eller et toilet løber?

Vandhane  
Langsomt dryp 7 m3 pr. år
Hurtige dryp 30 m3 pr. år
Løber for oven - drypper i bunden 5250 m3 pr. år
   
Toilet  
Løber, så det er svært at se 100 m3 pr. år
Løber, så det kan ses 200 m3 pr. år
Løber, så der er uro på overfladen 400 m3 pr. år

image