Juelsminde Vand leverer nu mindre kalkholdigt vand

Det er med glæde, vi nu kan informere vore forbrugere, at Juelsminde Vand har installeret centralt blødgøringsanlæg på vandværket.

Vi har nu nået en hårdhedsgrad på 8 dh, som svarer til blødt vand, imod 18-19 dh før anlægget blev sat i drift.  Evt. justering af vaskemaskiner, opvaskemaskiner mm kan nu foretages. Med blødt vand kan sæbeforbrug til rengøring, tøjvask, brusebade og hårvask reduceres.

Orienteringen ville vi gerne have haft mulighed for at give på årets generalforsamling, men som vi grundet omstændighederne med covid-19, har været nødsaget til at flytte til september (mere herom når vi nærmer os september).

Hvis der er spørgsmål i forbindelse med idriftsætningen af blødgøringsanlægget, er I velkomne til at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf.: 75 69 00 46 på hverdage mellem kl. 10 og kl. 14.00.

M.v.h.

Bestyrelsen

 


Vedr. Vandspild samt ledning på egen grund (jordledning)

Vi har i nogle områder konstateret, at installationen af de indvendige vandmålere ikke lever op til vandværkets nuværende krav om plastrør helt ind til afregningsmåleren. I de omtalte tilfælde afsluttes installationen med et jernrør, der er ført igennem soklen ind til måleren i bygningen. Dette kan medføre tæring med utætheder til følge (denne utæthed opdages ikke fordi den opstår inden afregningsmåleren). Da der i dag er afgift på vand samt en ekstra afgift for vandspild for vandværker SKAL dette afhjælpes.

Det er på Juelsminde Grundejerforenings (nu Juelsminde Vands) bestyrelsesmøde d. 4.8.2005 endvidere vedtaget, at der i forbindelse med renovering af jordledninger samtidig skal nedsættes målerbrønde de steder, hvor dette ikke er tilfældet i dag. Målerbrønd samt tilslutning af jordledning skal betales af forbrugeren, vandværket betaler for evt. ny stikledning ind i brønd, samt ny afspærring med kontraventil. Jordledning af jern, skal i alle tilfælde udskiftes med ny plastledning i henhold til fællesregulativet for private vandforsyninger afsnit 8.1.5-8.1.6. Det anbefales, i forbindelse med renovering af egne ledninger at kontoret kontaktes..

Samtidig vil vandværket gøre opmærksom på, at alle stophaner skal være synliggjorte/ført op over niveau, så man umiddelbart kan komme til disse.

I tilfælde af spørgsmål kan kontoret kontaktes på telefon 75 69 00 46, på alle hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.


 

 Hvad koster det, når en vandhane drypper eller et toilet løber? 

Vandhane  
Langsomt dryp 7 m3 pr. år
Hurtige dryp 30 m3 pr. år
Løber for oven - drypper i bunden 5250 m3 pr. år
   
Toilet  
Løber, så det er svært at se 100 m3 pr. år
Løber, så det kan ses 200 m3 pr. år
Løber, så der er uro på overfladen 400 m3 pr. år

image