Hårdhedsgraden på vandet fra Juelsminde Vand er på: 19,9 dh

Analyse for Desphenyl-Chloridazon

Juelsminde Vand har fået foretaget en analyse af drikkevandet, som vandværket pumper ud til forbrugerne. Analyserapporten kan ses ved at klikke her.

Resultatet af analysen er tilfredsstillende, idet indholdet af Desphenyl-Chloridazon ligger på kun en femtedel af den grænseværdi, som er fastsat af myndighederne.

Efter samråd med Hedensted Kommune går vandværket nu videre med analyser af råvand fra hver enkelt af vandværkets 6 boringer, så vi i løbet af kort tid har fuld viden om, hvilke boringer der bidrager med indhold af det meget omtalte pesticid.

Juelsminde Vand leverer drikkevand til ca. 3300 husstande i Juelsminde, Klakring og Vesterby. Vandværket har to kildepladser i henholdsvis Barritskov og Klakring, med tre boringer hvert sted. Vandkvaliteten analyseres jævnligt efter gældende regler. Analyserne har aldrig vist overskridelser af grænseværdier for hverken pesticider eller bakterier.

Juelsminde, den 4. oktober 2017
Bestyrelsen

Måleraflæsning pr. 1.10.17

Der er nu udsendt aflæsningskort til alle, der er tilmeldt via e-mail systemet, hvis ikke du allerede er tilmeldt kan du gøre det ved at følge vejledningen på bagsiden af aflæsningkortet, når det dukker op i din postkasse. Aflæsningskortene vil være fremme ved forbrugerne inden d. 24.9, hvis du mod forventning ikke modtager kortet kan du henvende dig til kontoret på telefon 75 69 00 46.

Juelsminde Vand d. 14.9.2017

 

 

Hvad koster det, når en vandhane drypper eller et toilet løber?

Vandhane  
Langsomt dryp 7 m3 pr. år
Hurtige dryp 30 m3 pr. år
Løber for oven - drypper i bunden 5250 m3 pr. år
   
Toilet  
Løber, så det er svært at se 100 m3 pr. år
Løber, så det kan ses 200 m3 pr. år
Løber, så der er uro på overfladen 400 m3 pr. år

image