Nattens lukning gav desværre ikke resultat, derfor fortsætter vi ufortrødent videre med at lokalisere lækagen. Natten mellem d. 24.3 og 25.3 lukkes vandforsyningen i Juelsminde Midtby i tidsrummet 01.00-04.00. Tap evt. lidt vand af til nattens brug.

Området, der lukkes er:

Krydset Odelsgade/Ringvejen/Vejlevej/Gludvej, krydset Juelsgade/Ringvejen, krydset Ringvejen/Roushøjsalle. Ringvejen og alle sideveje mellem Ringvejen og kysten.

Denne besked er også udsendt på facebooksiderne Juelsminde Vand og Det sker i Juelsminde. Vi vil gerne opfordre til, at I viderebringer meddelelsen, hvis I kender nogen,der bor i det berørte område, og som I ved ikke benytter sig af sociale medier. 

Juelsminde Vand. d. 24.3.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har lokaliseret et forhøjet forbrug i Juelsminde Området. For at indsnævre området for lækagen, vil vi lukke for vandforsyningen for alle huse/sommerhuse med tilkørselsvej fra Bjørnsknudevej og Fasanvej, samt på stykket af Strandhusevej, der ligger mellem krydset Fasanvej/Strandhusevej og Strandhusevej/Kystvej/Bjørnsknudevej. Lukningen vil blive foretaget i tidsrummet kl. 02.00 til 04.00 natten mellem d. 23. og 24.3. Den korte lukning skulle ikke få betydning for forbrugerne, der kan evt. tappes en spand vand af inden lukning. 

Juelsminde Vand d. 23.3.2020

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandværket har igennem et stykke tid haft et forhøjet natforbrug, hvilket indikerer brud på vandledningen. Opfordring til medlemmerne om kontrol af vandmåleren, har desværre ikke givet resultat, hvorfor næste tiltag er at lukke ledningsnettet i etaper i håbet om at finde lækagen.

Vandforsyningen på følgende veje vil derfor være afbrudt i tidsrummet torsdag d. 12. marts kl. 22.00 til fredag d. 13. marts kl. 04.00:

Birkevangen, Fyrrelunden, Granbakken, Skovbrynet, Bolbroholtvej og Gludvej.

Tap evt. lidt vand af til toiletbesøg, kaffebrygning o.lign.

Denne meddelelse er sendt direkte til de, der har oplyst Juelsminde Vand en mailadresse samt lagt ud på facebooksiderene Juelsminde Vand og Det sker i Juelsminde. Da vi ved nogen ikke bruger mail eller sociale medier, vil vi gerne opfordre til at lade beskeden gå videre til naboen.

Juelsminde Vand/12.03.20

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vandforsyningen på følgende veje vil derfor være afbrudt i tidsrummet onsdag d. 11. marts kl. 22.00 til torsdag d. 12. marts kl. 04.00:

Teglværksparken, Petersmindevej, Industrivej, Toften, Kystvej, Kystparken, Sønderstrand, Grønnevænget, Solvænget, Kystvænget, Gl. Dykjær, Æblehaven, Dykjærvej, Fjordvej, Sandbjergvej, Ærtevej, Grønbjergvej, Lupinvej, Rugvænget, Havrevej, Bygmarken, Hvedevænget og Gartnervænget.

Juelsminde Vand/11.03.20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vandforsyningen på følgende veje vil  være afbrudt i tidsrummet tirsdag d. 10. marts kl. 22.00 til onsdag d. 11. marts kl. 04.00:

Fasanvej, Ternevej, Rylevej, Bjørnsknudevej, Spovevej, Tranevej, Parkvænget, Nattergalevej, Vildtvej, Bjørnsknudevænget, Mågevænget, Fasanparken, Fasanlunden, Lærkevænget, Påfuglevej, Drosselvænget, Mejsevænget, Vibevænget.

Juelsminde Vand/10.03.20

 

 

Vandspild/Ledningsbrud

Vandværket oplever i øjeblikket, at den udpumpede vandmængde i vores forsyningsområde er steget med ca. 1500 l pr time, i forhold til samme tid sidste år.

Det forhøjede vandforbrug indikerer utæthed på vandledninger, ledningsbrud, løbende vandhaner eller toiletter. Vi vil derfor opfordre til, at vandmåleren kontrolleres, kører den lille viser i måleren rundt når alle haner, vaskemaskine og opvaskemaskine ikke benyttes? Er der våde områder i græsplæner eller indkørsler hvor jordledningen ligger?

Der kan også være tale om brud på hovedforsyningsnettet, hvorfor vi gerne vil bede jer være årvågne når I færdes i området, er der områder i rabatter og vejsider, der står under usædvanligt meget vand?

Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får fundet spildet, da det ud over, at godt rent vand løber ud i jorden eller renseanlægget, også kan blive rigitig dyrt for både den enkelte forbruger og vandværket som helhed, da vi skal betale afgift for spild over 10%.

Kontoret kan kontaktes på telefon 75 69 00 46

Juelsminde Vand/6.2.2020

 

 


Hårdhedsgraden på vandet fra Juelsminde Vand er på: 17,8 dh 


Vedr. Vandspild samt ledning på egen grund (jordledning)

Vi har i nogle områder konstateret, at installationen af de indvendige vandmålere ikke lever op til vandværkets nuværende krav om plastrør helt ind til afregningsmåleren. I de omtalte tilfælde afsluttes installationen med et jernrør, der er ført igennem soklen ind til måleren i bygningen. Dette kan medføre tæring med utætheder til følge (denne utæthed opdages ikke fordi den opstår inden afregningsmåleren). Da der i dag er afgift på vand samt en ekstra afgift for vandspild for vandværker SKAL dette afhjælpes.

Det er på Juelsminde Grundejerforenings (nu Juelsminde Vands) bestyrelsesmøde d. 4.8.2005 endvidere vedtaget, at der i forbindelse med renovering af jordledninger samtidig skal nedsættes målerbrønde de steder, hvor dette ikke er tilfældet i dag. Målerbrønd samt tilslutning af jordledning skal betales af forbrugeren, vandværket betaler for evt. ny stikledning ind i brønd, samt ny afspærring med kontraventil. Jordledning af jern, skal i alle tilfælde udskiftes med ny plastledning i henhold til fællesregulativet for private vandforsyninger afsnit 8.1.5-8.1.6. Det anbefales, i forbindelse med renovering af egne ledninger at kontoret kontaktes..

Samtidig vil vandværket gøre opmærksom på, at alle stophaner skal være synliggjorte/ført op over niveau, så man umiddelbart kan komme til disse.

I tilfælde af spørgsmål kan kontoret kontaktes på telefon 75 69 00 46, på alle hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.


 

 Hvad koster det, når en vandhane drypper eller et toilet løber? 

Vandhane  
Langsomt dryp 7 m3 pr. år
Hurtige dryp 30 m3 pr. år
Løber for oven - drypper i bunden 5250 m3 pr. år
   
Toilet  
Løber, så det er svært at se 100 m3 pr. år
Løber, så det kan ses 200 m3 pr. år
Løber, så der er uro på overfladen 400 m3 pr. år

image